פרסומים

כתבה במגזין החיים הטובים
כתבה במגזין The Marker
כתבה דירה לדוגמא מגזין קו האופק
כתבת רוחב על הסטודיו בספר אדריכלי ישראל 2016
כתבה במגזין קטלוג מודרני